Klik og hør lydeksempler

Vi har lavet 2 forskellige lyt – og lær lydoptagelser. Det første lydeksempel er optagelser af et tog der passerer, vejstøj – tæt bytrafik og vejstøj – én enkelt bil der passerer. For hver lydoptagelse har vi dæmpet lyden med computeren med 5, 8, 11, 15 db.

Lydeksempel 1 – når man skruer 5, 8, 11 og 15 dB ned for støjen?

Togstøj

Ca. 20 sek.

 •     Tog -0db
 •     Tog -5 db
 •     Tog -8 db
 •     Tog -11 db
 •     Tog -15db

Tæt bytrafik

ca. 45 sek.

 •     Tæt bytrafik - odb
 •     Tæt bytrafik - 5db
 •     Tæt bytrafik - 8db
 •     Tæt bytrafik -11db
 •     Tæt bytrafik - 15db
Vejstøj fra én bil der passerer

ca. 15 sek.

 •     Én bil - 0db
 •     Én bil - 5db
 •     Én bil - 8db
 •     Én bil - 11db
 •     Én bil - 15db

Lydeksempel 2 – Virkningen af et støjhegn

Hvordan lyder forskellen – i den virkelige verden – når man etablerer støjskærm?

 • Togbanen ligger 1-1,5m lavere end haven.
 • Afstanden fra mikrofon til støjskærm er 5m, og der er ca. samme afstand fra støjskærmen til toget.
 • Støjskærmen er ca. 2,1m høj.
 • Optagelsen er udført 1,50cm over lokalt terræn.

Støjmålingen viser en støjdæmpning på ca. 8 dB(A)

AL AKUSTIK - Bagsværd Hovedgade 141 - 2880 Bagsværd
Tlf: 70 20 67 40 - mail: info@al-akustik.dk

Dette website bruger cookies. Mere information om hvilke cookies dette website bruger.